Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań autodestrukcyjnych i autoagresywnych ucznia

Załączniki:
Przegląd problemów psychicznych u uczniów – jak reagować i wspierać?
Pierwsza pomoc
Samobójstwa
Depresja u dzieci i młodzieży
Goetz M. Samookaleczenia dzieci i młodzieży
Łuba M. Samouszkodzenia u młodzieży – sposoby wsparcia
Łuba M. Samouszkodzenia u młodzieży – zrozumieć, żeby mądrze pomagać
Okaleczenie ciała – podstawy wsparcia.
Misztal M. Samookaleczenia
Wycisk J. Samouszkodzenia umiarkowane u młodzieży